Bowling

Bowling

Bowling

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Price list

Taryfa en Ilość torów Czas Cena
Poniedziałek-Czwartek: 16:00 - 22:00
1 tor 1h 39 zł
Piątek: 14:00 - 24:00
1 tor 1h 49 zł
Sobota: 14:00 - 24:00
1 tor 1h 59 zł
Niedziela i dni Świąteczne: 14:00 - 22:00
1 tor 1h 49 zł

OurPARTNERS

Park Wodny Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 18 450 000 złotych. KRS: 0000018353, REGON: 191828357, NIP: 585-13-53-942.