Nasze dziecko

Nasze dziecko

Zapraszamy do szkoły pływania Nasze Dziecko, szkoły z wieloletnim doświadczeniem, pioniera w nauczaniu niemowląt.
W Parku Wodnym Sopot szkolenia prowadzimy od 2003 roku.
Lekcje prowadzimy w grupach z podziałem na wiek i stopień zaawansowania. Można też skorzystać z zajęć indywidualnych (dorośli i starsze dzieci).
Zajęcia dla niemowląt i małych dzieci odbywają się w wydzielonym basenie. Niemowlęta przebywają w wodzie razem ze swoim rodzicem/opiekunem, z którym bawią się i wykonują odpowiednie ćwiczenia mające na celu oswojenie z wodą i nabycie odruchów pomagających w nauce pływania. Starsze, bardziej zaawansowane dzieci korzystają na treningach z torów. Szkolenie prowadzone jest przez instruktora/trenera pływania, posiadającego wymagane kwalifikacje.

NasiPARTNERZY

Park Wodny Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 18 450 000 złotych. KRS: 0000018353, REGON: 191828357, NIP: 585-13-53-942.