Sauny & SPA

Sieć obiektów relaksacyjno-sportowych Aquapark, to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc, kojarzonych. Sieć obiektów relaksacyjno-sportowych Aquapark, to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc, kojarzonych. Sieć obiektów relaksacyjno-sportowych Aquapark, to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc, kojarzonych.

NasiPARTNERZY

Park Wodny Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 18 450 000 złotych. KRS: 0000018353, REGON: 191828357, NIP: 585-13-53-942.