Nasi
Partnerzy

Posiadacze Karty Rabatowej Indeks otrzymują u Nas 15% zniżki na basen i saunę
* Dopłata za przekroczony czas 0,50 PLN/min
** Promocje nie łączą się

czas korzystania z usługi: 90 minut
* Dopłata za przekroczony czas 0,50 PLN/min
** Opłata za korzystanie z usług dodatkowych według cennika

Za okazaniem Sopockiej Karty otrzymasz 15% zniżki na bilety basenowe w cenniku
*Dopłata za przekroczony czas według cennika
**Promocje nie łączą się
*** Nie dotyczy cen specjalnych/promocji

Należysz do Klubu Nauczyciela? Otrzymasz 20% zniżki na basen, saunę i kręgle!

* Dopłata za przekroczony czas 0,50 PLN/min
** Promocje nie łączą się

MultiSport: Basen, Sauna
możliwość skorzystania z jednej, dowolnie wybranej usługi podczas jednej wizyty w obiekcie:
– basen 90 minut
– sauna 60 minut
* Dopłata za przekroczony czas 0,50 PLN/min
** Opłata za korzystanie z usług dodatkowych według cennika

Za okazaniem Karty Dużej Rodziny otrzymasz 20% zniżki na bilety basenowe w cenniku
* Dopłata za przekroczony czas 0,50 PLN/min
** Promocje nie łączą się
*** Nie dotyczy cen specjalnych/promocji

Posiadając Kartę Fit Sport masz możliwość skorzystania z usługi basenowej (60 minut)
* Dopłata za przekroczony czas 0,50 PLN/min
** Opłata za korzystanie z dodatkowych usług według cennika
Posiadając Kartę Fit Profit masz możliwość skorzystania z następującej oferty
– basen 90 minut
– basen + sauna 60 minut
– sauna 60 minut
* Dopłata za przekroczony czas 0,50 PLN
** Opłata za korzystanie z dodatkowych usług według cennika

Za okazaniem Sopockiej Karty Rodziny 3+ otrzymasz 20% zniżki
na bilety basenowe w cenniku.
* Dopłata za przekroczony czas 0,50 PLN/min
** Promocje nie łączą się
*** Nie dotyczy cen specjalnych/promocji

Park Wodny Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 18 450 000 złotych. KRS: 0000018353, REGON: 191828357, NIP: 585-13-53-942.