Bilety Gwiazdkowe - Aqua Park Sopot

Bilety Gwiazdkowe

Bilet Gwiazdkowy na basen do Aquapark Sopot to idealny pomysł na prezent!
Całodzienny bilet na basen do wykorzystania między 26 grudnia 2023 r. a 3 marca 2024 r.
Cena Biletu Gwiazdkowego: 70 zł
Bilety w sprzedaży:
– w Biurze Obsługi Klienta i w kasach Aquapark Sopot do 23 grudnia 2023 roku;
– online  do 25 grudnia 2023 roku.
Bilety jednorazowe do wykorzystania w okresie pomiędzy 26 grudnia 2023 roku a 3 marca 2024 roku.
Bilet na basen uprawnia do skorzystania z usługi nim objętej przez jedną osobę.
Wejście jest jednorazowe i można z niego skorzystać we wszystkie dni, zarówno powszednie jak i w weekendy (sobota, niedziela) w godzinach otwarcia basenów do dnia wskazanego jako dzień realizacji.
Liczba biletów ograniczona.

NasiPARTNERZY

Park Wodny Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 48 950 000,00 złotych. KRS: 0000018353, REGON: 191828357, NIP: 585-13-53-942, Bank PKO oddział w Gdańsku PL 08 1020 1811 0000 0402 0075 5280.