Świąteczny Garmaż - Aqua Park Sopot

Świąteczny Garmaż

Zapraszamy na Świąteczny Garmaż!
Zamówienia można składać
do 15 grudnia 2022 r. pod numerem telefonu 503182444
Odbiór zamówień: 21-23 grudnia 2022 r.

 

NasiPARTNERZY

Park Wodny Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 18 450 000 złotych. KRS: 0000018353, REGON: 191828357, NIP: 585-13-53-942.