Bądźmy bezpieczni

Wszystkie bilety, karnety i vouchery mają przedłużony termin ważności! Możecie je zrealizować do końca 2021 roku!

Kontynuujemy współpracę z naszymi partnerami. Karty: Multisport, FitProfit, OK System, Karta Dużej Rodziny, Karta Spoocka i Karta Mieszkańca Gdyni będą honorowane!

  • Liczba gości ograniczona do 75% maksymalnego obłożenia
  • Zachowaj odstęp 1,5 m
  • W szatni oraz strefie recepcyjnej noś maseczkę
  • Zdezynfekuj ręce
  • Przy kasie może znajdować się 1 osoba
  • Prosimy o płatności bezgotówkowe lub zakup biletów online
  • Zalecamy korzystanie z jacuzzi pojedynczo
  • Prosimy o zajmowanie co drugiej kabiny prysznicowej
  • Stosuj się do zaleceń obsługi
  • Jeśli nie czujesz się najlepiej zostań w domu
Nasza przestronna hala basenowa oraz rozległa strefa basenów zewnętrznych i plaża umożliwiają zachowanie dystansu społecznego – pamiętajcie o zachowaniu 1,5 metrowego odstępu. Regularnie dezynfekujemy wszystkie powierzchnie wspólne. Zachęcamy do korzystania z rozmieszczonych we wszystkich newralgicznych punktach obiektu dozowników do dezynfekcji rąk. Dzięki naszym wspólnym działaniom Aquapark Sopot jest bezpiecznym miejscem do beztroskiej zabawy!

NasiPARTNERZY

Park Wodny Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 18 450 000 złotych. KRS: 0000018353, REGON: 191828357, NIP: 585-13-53-942.