Bądźmy bezpieczni

• Liczba gości ograniczona do 50% maksymalnego obłożenia
• Zachowaj odstęp 2 m
• W szatni oraz strefie recepcyjnej noś maseczkę
• Zdezynfekuj ręce
• Przy kasie może znajdować się 1 osoba
• Prosimy o płatności bezgotówkowe lub zakup biletów online
• Zalecamy korzystanie z jacuzzi pojedynczo
• Prosimy o zajmowanie co drugiej kabiny prysznicowej
• Stosuj się do zaleceń obsługi
• Jeśli nie czujesz się najlepiej zostań w domu

NasiPARTNERZY

Park Wodny Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 18 450 000 złotych. KRS: 0000018353, REGON: 191828357, NIP: 585-13-53-942.