Bowling

Bowling

The only Bowling Alley in Sopot with six high-quality lanes, a bar zone and billiard tables.
Bowling is an excellent idea for an entertaining evening. It’s a game for everyone because no special skills are needed here. The elegant bar serves delicious hot and cold snacks, beverages and alcoholic drinks.

Price list

Price list Tracks Time Price
closed
1 track 1h -
shoe rental

OurPARTNERS

Carousel contents not found!
Park Wodny Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 18 450 000 złotych. KRS: 0000018353, REGON: 191828357, NIP: 585-13-53-942.