Bowling

Bowling

The only Bowling Alley in Sopot with six high-quality lanes, a bar zone and billiard tables.
Bowling is an excellent idea for an entertaining evening. It’s a game for everyone because no special skills are needed here. The elegant bar serves delicious hot and cold snacks, beverages and alcoholic drinks.

Price list

Price list Tracks Time Price
Monady-Thursday: 16:00 - 22:00
1 track 1h
Friday
1 track 1h
Saturday
1 track 1h
Sunday and Holidays
1 track 1h

OurPARTNERS

Carousel contents not found!
Park Wodny Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 18 450 000 złotych. KRS: 0000018353, REGON: 191828357, NIP: 585-13-53-942.