Bowling

The only Bowling Alley in Sopot, six professional tracks, a bar and billiards area.

Bowling is an excellent idea for a successful evening.

Anybody can play bowling, because no special skills are required.

An elegant bar offers players delicious hot and cold snacks, drinks and liquors.

 

OurPARTNERS

Carousel contents not found!
Park Wodny Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 18 450 000 złotych. KRS: 0000018353, REGON: 191828357, NIP: 585-13-53-942.