Saunas & SPA

Regeneration of hands and feet (89 zł, 40 min)
Ginger massage (109 zł, 55 min)
Hammam ritual (159 zł instead 200 zł, 110 min)

ONLINE PROMORTIONS

Back massage with warm stones, preceded by a mud bath (99 zł, 55 min)
Relaxing candle massage (119 zł, 55 min)

 

OurPARTNERS

Carousel contents not found!
Park Wodny Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 18 450 000 złotych. KRS: 0000018353, REGON: 191828357, NIP: 585-13-53-942.