Hot return

We're back from March 1, 2021!

Dear Sauna People! We’re back!

We are open everyday from March 1, 2021. Remember the safety rules.

Telephone reservations available from 24/02/2021

phone: 503 180 055

OurPARTNERS

Carousel contents not found!
Park Wodny Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 18 450 000 złotych. KRS: 0000018353, REGON: 191828357, NIP: 585-13-53-942.