Harmonogram naparów

Seanse

To niezwykłe połączenie ceremonii zapachowej z zabiegami kosmetycznymi


Dezynfekcja saun parowych codziennie 17:00-17:30 (sauny wyłączone z użytkowania)

Seanse aromatyczne w lipcu i sierpniu

Poniedziałek

18:00  seans solankowy *

19:00 seans chłodzący **

20:00 seans pobudzający ***

21:00 niespodzianka

22:00 świątynia ognia ****


Wtorek

18:00 seans rozluźniający **

19:00 seans orzeźwiaijący ***

20:00 seans oczyszczający ***

21:00 niespodzianka

22:00 seans energetyzujący ****


Środa

18:00 seans wyciszający **

19:00 seans solankowy *

20:00 seans harmonizujący ***

21:00 niespodzianka

22:00 seans tropikalny ****


Czwartek

18:00 seans solankowy *

19:00 seans chłodzący **

20:00 seans orzeźwiający ***

21:00 niespodzianka

22:00 świątynia ognia


Piątek

18:00 seans wyciszający **

19:00 seans orzeźwiający ***

20:00 seans pobudzający ***

21:00 niespodzianka

22:00 seans energetyzujący ****


Sobota

18:00 seans rozluźniający **

19:00 seans oczyszczający ***

20:00 seans harmonizujący ***

21:00 niespodzianka

22:00 seans tropikalny ****


Niedziela

18:00 seans relaksacyjny **

19:00 seans chłodzący **

20:00 seans orzeźwiający ***

21:00 niespodzianka

22:00 seans energetyzujący ****


Legenda

*, **, ***, **** – poziomy ciepła podczas seansu, gdzie **** to poziom najcieplejszy.

Seans niespodzianka to autorski seans Saunamistrza bądź seans wykonany na życzenie Klienta. Propozycje prosimy składać w Recepcji przed seansem.

NasiPARTNERZY

Park Wodny Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 18 450 000 złotych. KRS: 0000018353, REGON: 191828357, NIP: 585-13-53-942.