Harmonogram naparów

Zapraszamy od 1 marca!

To niezwykłe połączenie ceremonii zapachowej z zabiegami kosmetycznymi


Dezynfekcja saun parowych codziennie 17:00-17:30 (sauny wyłączone z użytkowania)

Seanse aromatyczne odbywają się w dwóch saunach: Nordic i Finnish

Poniedziałek

17:00 Cytrusowe oczyszczenie **

18:00 Ach to Ty! ***

19:00 4 pory roku ***

20:00 Miętowa rozkosz ***

21:00 Świątynia ognia ****

Wtorek

17:00 Harmonia **

19:00 Relaks **

18:00 Niespodzianka***

20:00 Endorfina ***

21:00 Rozgrzewka ****

Środa

17:00 Cytrusowe oczyszczenie **

18:00 Niespodzianka

19:00 Miętowa rozkosz ***

20:00 Ach to Ty! ***

21:00 Wiosenna energia ****

Czwartek

17:00 Relaks **

18:00 Ach to Ty***

19:00 Cytrusowe oczyszczenie **

20:00 4 pory roku ***

21:00 Świątynia ognia ****

Piątek

17:00 Harmonia **

18:00 Niespodzianka

19:00 Miętowa rozkosz ***

20:00 W tanecznym rytmie ***

21:00 Wiosenna energia ****

22:00 Dogrywka ****

Sobota

15:00 Cytrusowe oczyszczenie **

16:00 Niespodzianka

17:00 Relaks **

18:00 Miętowa rozkosz ***

19:00 Endorfina ***

20:00 4 pory roku ***

21:00 Rozgrzewka ****

22:00 Świątynia ognia ****

Niedziela

15:00 Relaks **

16:00 Ach to Ty! ***

17:00 Harmonia **

18:00 Niespodzianka

19:00 Regeneracja ***

20:00 W tanecznym rytmie ***

21:00 Przebudzenie ****

22:00 Wiosenna energia ****

Legenda

*, **, ***, **** – poziomy ciepła podczas seansu, gdzie **** to poziom najcieplejszy.

Seans Niespodzianka – propozycje zapachowe prosimy składać u Saunamistrza lub w Recepcji.

NasiPARTNERZY

Park Wodny Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 18 450 000 złotych. KRS: 0000018353, REGON: 191828357, NIP: 585-13-53-942.