Bądźmy bezpieczni

Dzięki naszym wspólnym działaniom Aqua SPA Sopot jest bezpiecznym miejscem relaksu!

 

 • Liczba gości ograniczona do 50% maksymalnego obłożenia
 • Zachowaj odstęp 2 m
 • W szatni oraz strefie recepcyjnej noś maseczkę
 • Zakaz pozostawiania rzeczy osobistych w recepcji
 • Zdezynfekuj ręce przed wejściem
 • Przed wejściem do Strefy Saun umyj ciało wodą z mydłem pod natryskiem
 • Zabierz ze sobą 3 ręczniki (do okrycia ciała, pod stopy i do wytarcia ciała po prysznicu)
 • W saunie przebywaj bez ubrań (za wyjątkiem ręcznika/pareo/kiltu) - stroje kąpielowe są niedopuszczalne
 • Całe ciało umieść na ręczniku, tak aby żadna część skóry nie dotykała siedzisk
 • Pozostań boso
 • Na drzwiach każdej sauny znajdziesz informacje o dozwolonej liczbie gości
 • Jeśli nie czujesz się najlepiej zostań w domu
 • Dezynfekcja saun parowych. Sauny wyłączone z użytkowania od 17:00 do 17:30

NasiPARTNERZY

Park Wodny Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 18 450 000 złotych. KRS: 0000018353, REGON: 191828357, NIP: 585-13-53-942.