Nasi Partnerzy - Aqua Park Sopot

Nasi
Partnerzy

90 minut na basenie z Kartą PZU Sport

Karta PZU Sport daje możliwość skorzystania z jednej usługi – 90 minut na basenie – podczas jednej wizyty.

Dopłata za przekroczony czas według cennika.

Opłata za korzystanie z usług dodatkowych według cennika.

Promocje nie łączą się.

90 minut na basenie lub 60 minut w saunach z Kartą Medicover Sport

Karta Medicover Sport daje możliwość skorzystania z jednej, dowolnie wybranej usługi podczas jednej wizyty:
– basen 90 minut
– sauna 60 minut

Dopłata za przekroczony czas według cennika.

Opłata za korzystanie z usług dodatkowych według cennika.

Promocje nie łączą się.

90 minut na basenie lub 60 minut w saunie z Kartę MultiSport

Karta MultiSport  daje możliwość skorzystania z jednej, dowolnie wybranej usługi podczas jednej wizyty:
– basen 90 minut
– sauna 60 minut

Dopłata za przekroczony czas według cennika.

Opłata za korzystanie z usług dodatkowych według cennika.

Promocje nie łączą się.

 

90 minut na basenie z Kartą MultiSport Kids

Karta MultiSport Kids daje możliwość skorzystania z jednej usługi – 90 minut na basenie – podczas jednej wizyty.

Dopłata za przekroczony czas według cennika.

Opłata za korzystanie z usług dodatkowych według cennika.

Promocje nie łączą się.

90 minut na basnie lub 90 minut na basenie i saunie lub 60 minut na saunie z Kartą Fit Profit

Karta Fit Profit daje możliwość skorzystania z jednej, dowolnie wybranej usługi podczas jednej wizyty:
– basen 90 minut
– basen + sauna 90 minut
– sauna 60 minut

Dopłata za przekroczony czas według cennika.

Opłata za korzystanie z usług dodatkowych według cennika.

Promocje nie łączą się.

 

90 minut na basenie z Kartą Fit Profit Dziecko

Karta Fit Profit Dziecko daje możliwość skorzystania z jednej usługi – 90 minut na basenie – podczas jednej wizyty.

Dopłata za przekroczony czas według cennika.

Opłata za korzystanie z usług dodatkowych według cennika.

Promocje nie łączą się.

Zapraszamy do szkoły pływania Nasze Dziecko, szkoły z wieloletnim doświadczeniem, pioniera w nauczaniu niemowląt.
W Parku Wodnym Sopot szkolenia prowadzimy od 2003 roku.
Lekcje prowadzimy w grupach z podziałem na wiek i stopień zaawansowania. Można też skorzystać z zajęć indywidualnych (dorośli i starsze dzieci).
Zajęcia dla niemowląt i małych dzieci odbywają się w wydzielonym basenie. Niemowlęta przebywają w wodzie razem ze swoim rodzicem/opiekunem, z którym bawią się i wykonują odpowiednie ćwiczenia mające na celu oswojenie z wodą i nabycie odruchów pomagających w nauce pływania. Starsze, bardziej zaawansowane dzieci korzystają na treningach z torów. Szkolenie prowadzone jest przez instruktora/trenera pływania, posiadającego wymagane kwalifikacje.

tel. 502 070 809

Park Wodny Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 23 950 000,00 złotych. KRS: 0000018353, REGON: 191828357, NIP: 585-13-53-942, Bank PKO oddział w Gdańsku PL 08 1020 1811 0000 0402 0075 5280.