Aqua Club - Aqua Park Sopot

Aqua Club

Informacja o zakończeniu działalności Aqua Clubu

Szanowni Uczestnicy,

Zgodnie z ust. VIII pkt 1 Regulaminu Aqua Club z 2004 r. Zarząd Parku Wodnego Sopot Sp. z o.o. zmienia a dniem 28.11.2023 r. termin określony w punkcie 3 ust. VIII Regulaminu Aqua Club z 90 dni na 30 dni.

Zarząd Parku Wodnego informuje, że Park Wodny Sopot Sp. z o.o. z dniem 31 grudnia 2023 r. kończy działalność Aqua Clubu. Uczestnicy programu będą mogli wymienić zebrane punkty w programie Aqua Club na bonusy do dnia 31 grudnia 2023 r.

Informacja o zakończeniu działalności Aqua Clubu

NasiPARTNERZY

Park Wodny Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 23 950 000,00 złotych. KRS: 0000018353, REGON: 191828357, NIP: 585-13-53-942, Bank PKO oddział w Gdańsku PL 08 1020 1811 0000 0402 0075 5280.