Nasza WODA - Aqua Park Sopot

Nasza
WODA

Czy wiesz, że...

 • Mamy własną studnię artezyjską
 • Czerpiemy wodę z trzeciorzędowego oligoceńskiego poziomu wodonośnego
 • W naszych basenach kąpiesz się w wodzie źródlanej

Badania wody

pobierz raport z badań wody
Ocena jakości wody za rok 2023

W 2006 roku dokonano odwiertu studni głębinowej w celu zaopatrzenia Parku Wodnego Sopot Sp. z o.o. w wodę z oligoceńskiego poziomu wodonośnego występującego w obrębie trzeciorzędowego piętra wodonośnego. Już 10 września 2016 roku w Sopockim Aquaparku ruszył system doprowadzania wody z naturalnych źródeł. Co to oznacza w praktyce?

Klienci Aquaparku kąpią się w wodzie z poziomu oligoceńskiego. Park Wodny Sopot zaopatrywany jest w wodę z oligoceńskiego poziomu wodonośnego występującego w obrębie trzeciorzędowego piętra wodonośnego. Poziom oligoceński w rejonie Sopotu występuje na głębokości ok. 100 m ppt. Studnia głębinowa o głębokości 116,4 m pozwala na maksymalny godzinowy pobór 41m3.
Wody z poziomu oligoceńskiego charakteryzują się dobrą jakością. Jest to wynikiem znacznej izolacji warstwy wodonośnej od powierzchni terenu, a także brakiem ewidentnych źródeł zanieczyszczenia oraz z uwagi na intensywny napływ czystych wód powierzchniowych z rejonu Pojezierza Kaszubskiego. Woda posiada pH odpowiednie dla pływalni publicznych.

Główną bazą drenażu dla wód oligoceńskich jest Zatoka Gdańska. W rejonie rynien kopalnianych wody oligocenu występują w bezpośrednim kontakcie hydraulicznym z wodami neogenu i czwartorzędu. Nowoczesna technologia uzdatniania wody zapewnia odpowiednią czystość wody i bezpieczeństwo osób korzystających z rekreacji wodnej. Systematyczny monitoring parametrów mikrobiologicznych jakości wody na naszej pływalni powala na ocenę prawidłowości prowadzonych procesów uzdatniania oraz dezynfekcji wody.

Kontrola w dniu 13.02.2024 r. Protokół Kontroli 11.HK.BW.2024
Sprawozdanie nr 266499/24/GDY z dnia, 07.05.2024 r.

Woda z oligoceńskiego poziomu:

 • występuje w obrębie trzeciorzędowego piętra wodonośnego
 • poziom oligoceński w rejonie Sopotu występuje na głębokości ok. 100 m ppt
 • studnia głębinowa na terenie Parku Wodnego ma głębokość 116,4 m
 • maksymalny godzinny pobór 41 m3

Dobra jakość wody dzięki:

 • izolacji warstwy wodonośnej od powierzchni terenu
 • brakowi ewidentnych źródeł zanieczyszczenia
 • intensywnemu napływowi czystych wód powierzchniowych z rejonu Pojezierza Kaszubskiego
 • pH odpowiedniemu dla pływalni publicznych

NasiPARTNERZY

Park Wodny Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 23 950 000,00 złotych. KRS: 0000018353, REGON: 191828357, NIP: 585-13-53-942, Bank PKO oddział w Gdańsku PL 08 1020 1811 0000 0402 0075 5280.