Jak korzystać z saun? - Aqua Park Sopot

Jak korzystać z saun?

Wstęp do Aqua Spa mają tylko osoby pełnoletnie.
Strefa saun jest strefą beztekstylną, w której przebywa się bez ubrania, stroju kąpielowego, bielizny lub szortów. Korzystając ze strefy saun należy liczyć się z tym, że będą w niej przebywać osoby nagie lub niekompletnie ubrane.

Strefa wypoczynkowa i strefa ogólnodostępna (strefa recepcyjna, taras) nie są strefami nagości. Korzystanie z tych stref odbywa się wyłącznie w przeznaczonym do tego stroju saunowym (typu ręcznik, zapaska, pareo, kilt, szlafrok).

W saunach suchych i saunach parowych można przebywać wyłącznie nago lub w przeznaczonym do tego stroju saunowym. Przed wejściem do saun suchych lub saun parowych należy bezwzględnie zdjąć klapki.Podczas korzystania z saun suchych konieczne jest rozłożenie ręczników w taki sposób, by podczas przebywania w saunie (po zajęciu miejsca: siedząc lub leżąc) żadna część ciała (w tym stopy) nie stykała się z drewnianą powierzchnią ławek lub gretingów na podłodze. Podczas korzystania z saun suchych zabronione jest wykorzystywanie stroju saunowego poprzednio użytego w saunach parowych (steam bath, caldarium, serail bath).

NasiPARTNERZY

Park Wodny Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 23 950 000,00 złotych. KRS: 0000018353, REGON: 191828357, NIP: 585-13-53-942, Bank PKO oddział w Gdańsku PL 08 1020 1811 0000 0402 0075 5280.