Kurs Ratownika Wodnego - Aqua Park Sopot

Kurs Ratownika Wodnego

Zapraszamy na kurs Ratownika WODNEGO w Aquaparku w Sopocie

Odbycie kursu Ratownika Wodnego,  kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz    uzyskanie dodatkowych kwalifikacji w ratownictwie wodnym, daje uprawnienia do pracy zarobkowej jako ratownik na basenach i kąpieliskach. Odbyty kurs jest ważny bezterminowo.

Zajęcia praktyczne odbywają się na Aquaparku w Sopocie według harmonogramu podanego na stronie, przez którą również można się zapisać na kurs:

http://wopr.wejherowo.pl/zostan-ratownikiem.

link do formularza do zapisów:

NasiPARTNERZY

Park Wodny Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 23 950 000,00 złotych. KRS: 0000018353, REGON: 191828357, NIP: 585-13-53-942, Bank PKO oddział w Gdańsku PL 08 1020 1811 0000 0402 0075 5280.