Catering Wielkanocny - Aqua Park Sopot

Catering Wielkanocny

Zamówienia przyjmujemy do 13.04.2022

503 182 444

gastronomia@aquaparksopot.pl


Odbiór zamówień

14-15.04.2022

w godzinach otwarcia Aquaparku (8.00-22.00)

 

NasiPARTNERZY

Park Wodny Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 23 950 000,00 złotych. KRS: 0000018353, REGON: 191828357, NIP: 585-13-53-942, Bank PKO oddział w Gdańsku PL 08 1020 1811 0000 0402 0075 5280.