Jak korzystać? - Aqua Park Sopot

Jak korzystać?

  • Do sauny przyjdź wypoczęty.
  • Weź ze sobą 2 ręczniki - jeden do ciała, drugi pod stopy.
  • Wizyta w saunie może być wyczerpująca dla organizmu. Dlatego warto wybrać się do niej wtedy gdy nie planujesz później wysiłku fizycznego.
  • Nigdy na pusty ani na pełny żołądek, ok. godzina po posiłku. Przyjście do sauny będąc głodnym grozi omdleniem. Organizm zajęty trawieniem nie jest odpowiednio przygotowany na właściwą regulację procesów cieplnych.
  • Przed i po zabiegu opłucz swoje ciało. Przed wejściem do sauny należy dokładnie umyć i osuszyć ciało – dotyczy także osób, które w domu (przed przyjściem na sauny) brały prysznic. Ciepło, które wytwarza się w saunie powoduje rozszerzenie się porów skóry i wydzielanie toksyn z organizmu, a gruczoły potowe zaczynają intensywnie pracować.
  • Skorzystaj z węża z wodą aby opłukać miejsce po poprzednim saunowiczu oraz po zakończeniu saunowania.

NasiPARTNERZY

Park Wodny Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 33 450 000 złotych. KRS: 0000018353, REGON: 191828357, NIP: 585-13-53-942, Bank PKO oddział w Gdańsku PL 08 1020 1811 0000 0402 0075 5280.