Pisma PAiP - Aqua Park Sopot

Pisma PAiP

Uwaga ‼️ Uwaga ‼️ Uwaga ‼️
Szanowni Państwo, w zw. z projektem ustawy o szczególnym wsparciu odbiorców wrażliwych oraz jednostek samorządu terytorialnego, Stowarzyszenie PAiP wnosi o objęcie branży basenowej ochroną poprzez zabezpieczenie maksymalnej ceny energii elektrycznej w wysokości 618,24 zł za 1 MWh. Prezes PAiP Robert Hołda oraz Wiceprezes PAiP Zbigniew Szwarc w imieniu Zarządu naszego Stowarzyszenia podpisali 4 apele tej samej treści (poniżej) do:
📩 Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów RP
📩 Jacka Sasina, Wicepremiera, Ministra Aktywów Państwowych
📩 Anny Moskwy, Minister Klimatu i Środowiska
📩 Kamila Bortniczuka, Ministra Sportu i Turystyki
The gallery was not found!

NasiPARTNERZY

Park Wodny Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 23 950 000,00 złotych. KRS: 0000018353, REGON: 191828357, NIP: 585-13-53-942, Bank PKO oddział w Gdańsku PL 08 1020 1811 0000 0402 0075 5280.