Ceremonie saunowe - Aqua Park Sopot

Ceremonie saunowe

Ceremonia saunowa jest sztuką łączenia. To tutaj swoje siły jednoczą – magia ruchu, barwy świateł, gra zapachów i dźwięków. Mistrzowie ceremonii, stosując wiele technik, wkładają całe serce, aby przekazać bogactwo tego niezwykłego rytuału. Od aromatycznych kul lodowych po inhalacje mentolowe. Od delikatnych podmuchów wachlarza po gwałtowne porywy gorącego powietrza. Sauna to miejsce gdzie pasja łączy ludzi.

Poniedziałek

17:00 Seans inhalacyjny**

18:00 Seans leśny ***

18:30 Peeling aromatyczny

19:00 Seans wzmacniający ***

20:00 Seans euforyczny ****

21:00 Seans regenerujący ***

Wtorek

17:00 Seans jesienny chill **

18:00 Seans oczyszczający ***

18:30 Peeling aromatyczny

19:00 Seans ziołowy ***

20:00 Seans rozgrzewający ****

21:00 Seans Saunamistrza

Środa

17:00 Seans inhalacyjny**

18:00 Seans cytrusowy ***

18:30 Peeling aromatyczny

19:00 Seans Saunamistrza

20:00 Seans euforyczny ****

21:00 Seans na odporność ***

 

Czwartek

17:00 Seans medytacyjny **

18:00 Seans kwiatowy ***

18:30 Peeling aromatyczny

19:00 Seans oczyszczający ***

20:00 Seans rozgrzewający ****

21:00 Seans cytrusowy ***

 

Piątek

17:00 Seans wyciszający **

18:00 Seans miętowy ***

18:30 Peeling aromatyczny

19:00 Seans cytrusowy ***

20:00 Seans płomienisty ****

21:00 Seans leśny ***

 

Sobota

15:00 Seans jesienny chill **

16:00 Peeling aromatyczny

17:00 Seans ziołowy ***

18:00 Seans Saunamistrza

19:00 Seans miętowy ***

20:00 Seans euforyczny ****

21:00 Seans żywiołowy ***

 

Niedziela

15:00 Seans medytacyjny **

16:00 Peeling aromatyczny

17:00 Seans na odporność ***

18:00 Seans cytrusowy ***

19:00 Seans balansujący ***

20:00 Seans rozgrzewający ****

21:00 Seans na dobrą noc ***

 

Legenda

*, **, ***, **** – poziomy ciepła podczas seansu, gdzie **** to poziom najcieplejszy.

NasiPARTNERZY

Park Wodny Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 48 950 000,00 złotych. KRS: 0000018353, REGON: 191828357, NIP: 585-13-53-942, Bank PKO oddział w Gdańsku PL 08 1020 1811 0000 0402 0075 5280.