AQUAPARK

Smaller swimming pool

Used during swimming lessons and by sport swimmers.

 

RESERVATION OF POOL TRACKS

Features:

  • 25 m long
  • 3 lanes
  • 140 cm deep

Price list

Price list Price per person 1h ticket 3h ticket No limit
closed
Normal - - -
Reduced/Family - - -
Additional fee for exceeded time - - -

OurPARTNERS

Carousel contents not found!
Park Wodny Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 18 450 000 złotych. KRS: 0000018353, REGON: 191828357, NIP: 585-13-53-942.