Saunas

Caldarium

Caldarium is a more intensive version of steam sauna. The temperatures here are much lower than in the traditional sauna. It has a positive effect on the nervous system. It improves your wellbeing and helps you to unwind. It cares both for your body and soul. It offers regeneration and cleansing of the body and has a positive effect on the respiratory tract. The Caldarium can be used before visiting a hotter sauna.
It is a steam sauna with the system of water heat installed in walls and benches. It regenerates and cleanses the body.


Sauna disinfection daily 17: 00-17: 30 (sauna out of service)

Features:

  • A place of relaxation
  • Temperature up to 45°C, humidity: 100%
  • System of water heat installed in walls and benches
  • It regenerates and cleanses the body
  • The perfect place to relax before visiting hotter saunas

Price list

Taryfa en Rodzaj biletu Ticket 1h Bilet 3h Bez limitu
Poniedziałek-Piątek: 09:00 - 20:00
Normalny 31 zł 50 zł 70 zł
Ulgowy - - -
Sobota-Niedziela: 09:00 - 20:00
Normalny 35 zł 55 zł 85 zł
Ulgowy - - -

OurPARTNERS

Carousel contents not found!
Park Wodny Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 18 450 000 złotych. KRS: 0000018353, REGON: 191828357, NIP: 585-13-53-942.