Price list - Aqua Park Sopot

Price list

valid until May 31, 2023 Price per person 1h ticket 3h ticket No limit
Monday-Friday
Normal 42 zł 80 zł 110 zł
Reduced/Family 37 zł 75 zł 95 zł
Additional fee for exceeded time 1 zł/min 1 zł/min -
Saturday-Sunday
Normal 49 zł 92 zł 125 zł
Reduced/Family 42 zł 87 zł 115 zł
Additional fee for exceeded time 1 zł/min 1 zł/min -
valid until May 31, 2023 Price per person 1h ticket 3h ticket No limit
Monday-Friday
Normal 79 zł 129 zł 179 zł
Additional fee for exceeded time: 1 zł/min 1 zł/min -
Saturday-Sunday
Normal 89 zł 149 zł 199 zł
Additional fee for exceeded time: 1 zł/min 1 zł/min -
valid until May 31, 2023 Price per person 1h ticket 3h ticket No limit
Monday-Friday
Normal 59 zł 89 zł 119 zł
Additional fee for exceeded time: 1 zł/min 1 zł/min -
Saturday-Sunday
Normal 69 zł 109 zł 139 zł
Additional fee for exceeded time: 1 zł/min 1 zł/min -
Towel rental 20 PLN
Closed Tracks Time Price
closed
1 track 1h -
shoe rental

OurPARTNERS

Carousel contents not found!
Park Wodny Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 33 450 000 złotych. KRS: 0000018353, REGON: 191828357, NIP: 585-13-53-942, Bank PKO oddział w Gdańsku PL 08 1020 1811 0000 0402 0075 5280.