Price list - Aqua Park Sopot

Price list

the price list is valid until Price per person 1h ticket 3h ticket No limit
June 21, 2024 (Everyday)
Normal 55 zł 105 zł 135 zł
Reduced/Family Price per person 45 zł 85 zł 115 zł
Additional fee for exceeded time 1 zł/min 1 zł/min -
Towel rental 25 zł
from June 22 to September 1, 2024 (Everyday)
Normal 65 zł 125 zł 165 zł
Reduced/Family Price per person 55 zł 105 zł 135 zł
Additional fee for exceeded time 1 zł/min 1 zł/min -
Towel rental 25 zł
the price list is valid until Price per person 1h ticket 3h ticket No limit
June 21, 2024 (Everyday)
Normal 89 zł 149 zł 199 zł
Additional fee for exceeded time: 1 zł/min 1 zł/min -
Towel rental 25 zł
from June 22 to September 1, 2024 (Everyday)
Normal 99 zł 169 zł 219 zł
Additional fee for exceeded time: 1 zł/min 1 zł/min -
Towel rental 25 zł
until September 1, 2024 Price per person 1h ticket 3h ticket No limit
Everyday
Normal 69 zł 109 zł 139 zł
Additional fee for exceeded time: 1 zł/min 1 zł/min -
Towel rental 25 zł
Price Time
car
6 zł 1h
PWS clients' bus
25 zł 1 h
other bus
50 zł 1 h
ticket loss
100 zł

OurPARTNERS

Carousel contents not found!
Park Wodny Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 23 950 000,00 złotych. KRS: 0000018353, REGON: 191828357, NIP: 585-13-53-942, Bank PKO oddział w Gdańsku PL 08 1020 1811 0000 0402 0075 5280.