Price list

Price list Price per person 1h ticket 3h ticket No limit
Monday - Friday 8:00 a.m. - 10:00 p.m.
Normal 30 PLN 53 PLN 75 PLN
Reduced/Family 25 PLN 49 PLN 70 PLN
Additional fee for exceeded time 0,60 PLN/min. 0,60 PLN/min. -
Saturday - Sunday 8:00 a.m. - 10:00 p.m.
Normal 32 PLN 60 PLN 80 PLN
Reduced/Family 27 PLN 55 PLN 75 PLN
Additional fee for exceeded time 0,60 PLN/min. 0,60 PLN/min. -
Price list Price per person 1h ticket 3h ticket No limit
everyday 8:00 a.m. - 10:00 p.m.
Normal 49 PLN 89 PLN 119 PLN
Additional fee for exceeded time: 0,60 PLN/min. 0,60 PLN/min. -
Price list Price per person 1h ticket 3h ticket No limit
Monday - Friday 11:00 a.m. - 10:00 p.m.
Normal 39 PLN 59 PLN 79 PLN
Additional fee for exceeded time: 0,60 PLN/min. 0,60 PLN/min. -
Saturday - Sunday 11:00 a.m. - 10:00 p.m.
Normal 43 PLN 63 PLN 85 PLN
Additional fee for exceeded time: 0,60 PLN/min. 0,60 PLN/min. -
Towel rental 12 PLN
Price list Tracks Time Price
closed
1 track 1h -
shoe rental

OurPARTNERS

Carousel contents not found!
Park Wodny Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 18 450 000 złotych. KRS: 0000018353, REGON: 191828357, NIP: 585-13-53-942.