Price list

Price list Price per person 1h ticket 3h ticket No limit
Monday-Sunday: 8:00 a.m. - 10:00 p.m.
Normal 28 PLN 51 PLN 70 PLN
Reduced/Family 23 PLN 47 PLN 65 PLN
Additional fee for exceeded time 0.50 PLN/min 0.50 PLN/min -
Price list Price per person 1h ticket 3h ticket No limit
Monday-Sunday: 8:00 a.m. - 10:00 p.m.
Normal 49 PLN 79 PLN 99 PLN
Additional fee for exceeded time: 0.50 PLN/min 0.50 PLN/min -
Price list Price per person 1h ticket 3h ticket No limit
Monday-Sunday: 8:00 a.m. - 10:00 p.m.
Normal 35 PLN 55 PLN 75 PLN
Additional fee for exceeded time: 0.50 PLN/min 0.50 PLN/min -
Price list Tracks Time Price
everyday 16:00 - 22:00
1 track 1h 49 PLN
shoe rental
4 PLN

OurPARTNERS

Carousel contents not found!
Park Wodny Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 18 450 000 złotych. KRS: 0000018353, REGON: 191828357, NIP: 585-13-53-942.