Price list

Price list Price per person 1h ticket 3h ticket No limit
everyday 8:00 a.m. - 10:00 p.m.
Normal 37 PLN 75 PLN 99 PLN
Reduced/Family 32 PLN 65 PLN 89 PLN
Additional fee for exceeded time 0,50 PLN/min. 0,50 PLN/min. -
Price list Price per person 1h ticket 3h ticket No limit
everyday 8:00 a.m. - 10:00 p.m.
Normal 49 PLN 89 PLN 119 PLN
Additional fee for exceeded time: 0,50 PLN/min. 0,50 PLN/min.. -
Price list Price per person 1h ticket 3h ticket No limit
everyday 11:00 a.m. - 10:00 p.m.
Normal 39 PLN 59 PLN 79 PLN
Additional fee for exceeded time: 0.50 PLN/min. 0.50 PLN/min. -
Towel rental 10 PLN
Price list Tracks Time Price
closed
1 track 1h -
shoe rental

OurPARTNERS

Carousel contents not found!
Park Wodny Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 18 450 000 złotych. KRS: 0000018353, REGON: 191828357, NIP: 585-13-53-942.