Price list - Aqua Park Sopot

Price list

until March 3, 2024 Price per person 1h ticket 3h ticket No limit
Everyday
Normal 55 zł 100 zł 135 zł
Reduced/Family Price per person 45 zł 85 zł 115 zł
Additional fee for exceeded time 1 zł/min 1 zł/min -
Towel rental 25 zł
until March 3, 2024 Price per person 1h ticket 3h ticket No limit
Everyday
Normal 89 zł 149 zł 199 zł
Additional fee for exceeded time: 1 zł/min 1 zł/min -
Towel rental 25 zł
until January 7, 2024 Price per person 1h ticket 3h ticket No limit
Everyday
Normal 69 zł 109 zł 139 zł
Additional fee for exceeded time: 1 zł/min 1 zł/min -
Towel rental 25 zł
Price Time
car
6 zł 1h
PWS clients' bus
25 zł 1 h
other bus
50 zł 1 h
ticket loss
100 zł

OurPARTNERS

Carousel contents not found!
Park Wodny Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 48 950 000,00 złotych. KRS: 0000018353, REGON: 191828357, NIP: 585-13-53-942, Bank PKO oddział w Gdańsku PL 08 1020 1811 0000 0402 0075 5280.