Information - Aqua Park Sopot

Information

One of the most recognizable places associated with entertainment for the whole family in the Tri-City. You can not only rest actively throughout the year, but also comprehensively take care of your body. In addition to the great water park decorated houses the World of Saunas and Spa.

Regulations of Park Wodny Sopot Sp. z o. o.

OurPARTNERS

Carousel contents not found!
Park Wodny Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 23 950 000,00 złotych. KRS: 0000018353, REGON: 191828357, NIP: 585-13-53-942, Bank PKO oddział w Gdańsku PL 08 1020 1811 0000 0402 0075 5280.