Three-lane 8-metre long slide - Aqua Park Sopot

AQUAPARK

Three-lane 8-metre long slide

Adults can freely relax and sunbathe on the deck-chairs around the pool while children enjoy themselves in the water. A colourful construction for interactive play was installed in the swimming pool and is great fun for little children.

Features:

  • Leads to the outdoor recreational pool
  • Outdoor recreational pool with a maximum depth of 130 cm
  • Open in the summer season

Price list

until April 7, 2024 Price per person 1h ticket 3h ticket No limit
Everyday
Normal 55 zł 105 zł 135 zł
Reduced/Family Price per person 45 zł 85 zł 115 zł
Additional fee for exceeded time 1 zł/min 1 zł/min -
Towel rental 25 zł

OurPARTNERS

Carousel contents not found!
Park Wodny Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 23 950 000,00 złotych. KRS: 0000018353, REGON: 191828357, NIP: 585-13-53-942, Bank PKO oddział w Gdańsku PL 08 1020 1811 0000 0402 0075 5280.