Recreational pool - Aqua Park Sopot

AQUAPARK

Recreational pool

In the centre it features a water umbrella and water jet, as well as an artificial river current, hydro massage chairs and a cave with a waterfall.

Price list

1.01.22-31.05.22 Price per person 1h ticket 3h ticket No limit
Monday - Friday 8:00 a.m. - 10:00 p.m.
Normal 32 PLN 60 PLN 80 PLN
Reduced/Family 27 PLN 55 PLN 75 PLN
Additional fee for exceeded time 0,70 PLN/min. 0,70 PLN/min. -
Saturday - Sunday 8:00 a.m. - 10:00 p.m. and holidays
Normal 37 PLN 70 PLN 90 PLN
Reduced/Family 32 PLN 65 PLN 85 PLN
Additional fee for exceeded time 0,70 PLN/min. 0,70 PLN/min. -
show detailed price list

OurPARTNERS

Carousel contents not found!
Park Wodny Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 18 450 000 złotych. KRS: 0000018353, REGON: 191828357, NIP: 585-13-53-942.