Aromatic Sessions - Aqua Park Sopot

Aromatic Sessions

Aromatic Sessions

This is an uncommon combination of a fragrance ceremony with cosmetic procedures


Monday

6:00 p.m.  Mint session **

7:00 p.m. A session for a better day ***

8:00 p.m. Stimulating session ***

9:00 p.m. Holiday session ****

Tuesday

6:00 p.m. Relaxing session **

7:00 p.m. Endorphin session ***

8:00 p.m. Film session ***

9:00 p.m. Energizing session ****

Wednesday

6:00 p.m. Silencing session **

7:00 p.m. A session for a better day ***

8:00 p.m. Dance session ***

9:00 p.m. Warm-up session ****

Thursday

6:00 p.m. Mint session **

7:00 p.m. Endorphin session ***

8:00 p.m. Refreshing session ***

9:00 p.m. Stimulating session ****

Friday

5:00 p.m. Silencing session **

6:00 p.m. Film session ***

7:00 p.m. A session for a better day ***

8:00 p.m. Dance session ***

9:00 p.m. Energizing session ****

Saturday

5:00 p.m. Relaxing session **

6:00 p.m. Weekend session ***

7:00 p.m. Endorphin session ***

8:00 p.m. Film session ***

9:00 p.m. Holiday session ****

Sunday

5:00 p.m. Mint session **

6:00 p.m. Dance session ***

7:00 p.m. Refreshing session ***

8:00 p.m. Weekend session ***

9:00 p.m. Energizing session ****

Legend

*, **, ***, **** – heat levels during the screening, where **** is the warmest level

 

OurPARTNERS

Carousel contents not found!
Park Wodny Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 23 950 000,00 złotych. KRS: 0000018353, REGON: 191828357, NIP: 585-13-53-942, Bank PKO oddział w Gdańsku PL 08 1020 1811 0000 0402 0075 5280.