Aromatic Sessions

Aromatic Sessions

This is an uncommon combination of a fragrance ceremony with cosmetic procedures


 

Aromatic sessions in August

Monday

18:00  brine session *

19:00 cooling session **

20:00 stimulating session ***

21:00 temple of fire ****


Tuesday

18:00 relaxing session **

19:00 refreshing session ***

20:00 cleansing session ***

21:00 energizing session ****


Wednesday

18:00 silencing session **

19:00 brine session *

20:00 harmonizing session ***

21:00 tropical session ****


Thursday

18:00 brine session *

19:00 cooling session **

20:00 refreshing session ***

21:00 temple of fire


Friday

18:00 silencing session **

19:00 refreshing session ***

20:00 stimulating session ***

21:00 energizing session ****


Saturday

18:00 relaxing session **

19:00 cleansing session ***

20:00 harmonizing session ***

21:00 tropical session ****


Sunday

18:00 relaxation session **

19:00 cooling session **

20:00 refreshing session ***

21:00 energizing session ****


Legend

*, **, ***, **** – heat levels during the screening, where **** is the warmest level

 

 

OurPARTNERS

Carousel contents not found!
Park Wodny Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 18 450 000 złotych. KRS: 0000018353, REGON: 191828357, NIP: 585-13-53-942.