Opening hours - Aqua Park Sopot

Opening hours

Saunas

Monday – Friday

12:00 a.m. – 10:00 p.m.

Saturday – Sunday

11:00 a.m. – 10:00 p.m.

Spa

Everyday

12:00 a.m. – 9:00 p.m.

OurPARTNERS

Carousel contents not found!
Park Wodny Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 23 950 000,00 złotych. KRS: 0000018353, REGON: 191828357, NIP: 585-13-53-942, Bank PKO oddział w Gdańsku PL 08 1020 1811 0000 0402 0075 5280.